Αναλαμβάνει την κατασκευή Συστημάτων Ασφαλείας και Παρακολούθησης προσφέροντας τα στην καλύτερη ποιότητα και εγγύηση.